Thuis op je Werk
Thuis op je Werk

Workshops

Alle workshops vinden plaats in Utrecht of De Bilt of in-company, van 9.30 - 17.30 uur, inclusief lunch en borrel na afloop.  Informeer gerust naar data, tijden en kosten.

 

’Your shit is your gold’

Resultaat:  Creatief kunnen omgaan met tegenslag; de ’the blessing in disguise’, de zegen in vermomming kunnen zien en van de nood een deugd kunnen maken.

Als professional ben je zelf het instrument. Hoe gevalideerd is het beeld van jezelf, waarmee je met de ander op-, en ten strijde trekt? O.a tekenend schep je ruimte voor visie die leidt naar een vruchtbare innerlijke dialoog. Je vindt in jezelf een houding die frustratie in voordeel omzet. Onbewuste gehechtheid aan oordelen, schuldgevoel of een laag zelfbeeld kunnen dan plaatsmaken voor openheid, eigenwaarde en de moed om het onbekende aan te gaan. 

 

’Gezond met SPA’

Resultaat: Een op het lijf geschreven waardenvolle gebruiksaanwijzing om de regie te houden, in (werk-privé) balans te blijven en om op terug te kunnen vallen als je vergat om zelf te sturen.

 

Nog altijd actuele wegwijzers voor ons handelen door alle eeuwen van onze cultuur heen zijn de Griekse Filosofen Socrates, Plato en Aristoteles. Al voor het begin van de jaartelling waren zij de eersten die systematisch nadachten over hoe je een zinvol bestaan kunt leiden. Elk van hen heeft inzichten en leefregels nagelaten die nog altijd antwoord geven op vragen als

-Hoe voorkom ik dat ik onzin denk? ofwel: ’alles wat ik weet is dat ik niets weet’ (Socrates)

-Welke kernwaarden (idee van het Ware, Schone en Goede’ zijn onvermijdelijk en maken mij uiteindelijk gelukkig? (Plato)

-Niet ‘Wie ben ik?’, maar ‘Wie wil ik zijn?’ leidt naar geluk; dan ben je nl. gelukt (Aristoteles)

In de workshop leren wij onze handelingsperspectieven resp. onze manier van denken te herijken aan de hand van Aristoteles en Plato, zodat ons waarnemen en kiezen meer verbindend en scheppend worden. We oefenen met elkaar om die vragen te stellen, die zowel voor onszelf als onze gesprekspartner een inspirerend perspectief openen, en die als duurzame leidraad kunnen dienen in het wisselvallige bestaan.

 

‘Contact maken’

Resultaat: In uiteenlopende sociale omgevingen weet je een al of niet verbale toon te treffen, die raakt. Elkaar tegenkomen wordt een ontmoeting, die kort of lang kan duren. Interessant voor zowel netwerk- als potentiëel romantische situaties.

 

Zonder contact maken, slaagt geen enkel ondernemen. ’Zonder contact geen contract’, dat geldt in zaken èn in de liefde.

Kun je contact maken? Eigenlijk niet. Contact is meer als geluk. Het ontstaat. Het is het gevolg van iets anders.

Iets dat alleen jij, en jij alleen op jouw manier en in het moment kunt. Maar iedereen kan het! Je hebt dat al bewezen als kind in de zandbak. ‘Zullen we samen spelen?’ vroeg je onbekommerd en volkomen natuurlijk ging de hele middag op in aandacht voor wat je samen deed.

Contact maken is een wat mechanische uitdrukking voor magie, die echt contact tussen mensen schept. Contact is als het uitpakken van een eenmalig kado, bestemd voor NU. Beide partijen beleven het als een innerlijk explosief feestje; verrassing!

Het ontstaat als je nieuwsgierig bent. En bereid om daaraan toe te geven en je te laten verrassen. Dus ook tegenvallers zijn welkom. Misschien zijn ze wel een ‘blessing in disguise’, een zegen in vermomming.

Open onbevangenheid, en een beetje moed om een kado met onverwachte inhoud te ontvangen zijn basis ingrediënten voor contact maken. 

In deze workshop gaan we speels op deze gedachte voortbouwen. We ontdekken wat ieder allemaal in huis heeft om op haar of zijn manier onnavolgbaar contact te leggen. We oefenen in voor jou actuele ’contact maak situaties’  en daarna, voor de liefhebbers, gaan we naar buiten, ‘into the wild.....’

 

’De kunst van het kiezen’

Resultaat:  Geen keuzestress meer omdat je de plek in jezelf gevonden hebt, die tegenstellingen verzoent; vertrouwen in de goede afloop staat vast.

Los van onze maatschappelijke functie zijn wij 24/7 in functie als keuzemaker. Hoe onbewuster we hiervan zijn, hoe meer we het gevoel hebben dat het leven ons overkomt en we er reactief maar wat, soms een zooitje, van maken. Dit hoeft niet zo te zijn. Met uiteenlopende oefeningen ontdekken we dat Ieder moment een keuzemoment is. En hoe de keuzemaker in ons het ’slagveld van tegenstrijdige doelen’ overziet en zonder moeite overstijgt. Op deze manier kunnen we vanuit visie en innerlijke kracht onze zaken duurzaam behartigen.

 

’Time management 3.0’

Resultaat:  Een betrouwbaar communicatie- en keuzekompas, wat innerlijk houvast geeft en naar buiten toe win-win voor je werkt.

Integer time management begint met het besef dat tijd(s beleving) een spiegel is van hoe je, deels onbewust, denkt en doet. Time management is dus eigenlijk vooral zelfmanagement in relatie. In iedere situatie ben jij als je dàt ziet, aan zet met behulp van de  7 + 1 stappen van Stephen Covey. Op basis van het Eisenhower kwadrant word je je snel bewust van je echte prioriteit, en met behulp van principes uit de ethiek kun je steeds weer sturen op creatieve oplossingen en win-win uitkomsten. We oefenen met kijken en besluiten vanuit je hart als de effectieve stuurhut waardoor contact- en succesvol koersen vanzelfsprekend wordt. Het is als ’sturen met losse handen’ zeggen deelnemers na afloop.

 

’Beeldenstorm’

Resultaat: een inspirerend zelfbeeld

Iedereen heeft de ervaring dat het beeld dat je van iets of iemand hebt, je collega, partner, een volk of God, naderhand niet blijkt te kloppen. We vormen onze werkelijkheid door de beelden die we ervan maken. Hierin leven we onze aangeboren creativiteit veelkleurig uit en we geloven (prijzen of veroordelen) de creaties van onszelf of van elkaar. Maar wat als onze (zelf)beelden geen poorten blijken voor contact, maar eigenlijk angst oproepen? Dan maken ze ons eenzaam en niemand voelt zich dan gezien. Om te voorkomen dat we onszelf blijvend opsluiten in onze eigen versie van Madam Tussaud, of The Truman Show nog eens dunnetjes overdoen, staan we stil bij hoe wij vanuit ons zelfbeeld de beelden zijn gaan maken van mensen en dingen die ons leven, werk bepalen. Welke beelden kunnen verdwijnen en welke mogen verschijnen op het projectiescherm van ons leven? De bereidheid alleen al om dit te doen, geeft vrijheid en het begin van avontuur.