Thuis op je Werk
Thuis op je Werk

Inspiratie bijeenkomsten

 

Onderstaande thema’s worden - bij voorkeur interactief - speels, praktisch, persoonlijk en filosofisch betrokken op het perspectief van wat op dat moment voor de aanwezigen actueel en uitdagend is.

De duur kan variëren van 1 uur,  een dagdeel of hele dag

Datum, plaats, tijd(sduur) en intensiteit van de bijeenkomst bepalen we in overleg en is afhankelijk van het doel dat wordt beoogd. Informeer gerust naar inspirerend maatwerk en kosten.

 

 

’Your ’corona-shit could be your gold’

Resultaat:  Creatief kunnen omgaan met tegenslag; de ’the blessing in disguise’, de zegen in vermomming kunnen zien en van de nood een deugd kunnen maken.

Als professional ben je zelf het instrument. Hoe kloppend is het beeld van jezelf, waarmee je met de ander op-, en ten strijde trekt? O.a tekenend schep je ruimte voor een vruchtbare innerlijke dialoog die leidt tot visie; je vindt in jezelf een houding die frustratie omzet in eigenwaarde en slagvaardig blijven. Onbewuste gehechtheid aan oordelen, schuldgevoel of een laag zelfbeeld kunnen dan plaatsmaken voor openheid en het vertrouwen om het onbekende aan te gaan. 

 

’Gezond met SPA’

Resultaat: Een op het lijf geschreven waardenvolle gebruiksaanwijzing om de regie te houden, in (werk-privé) balans te blijven en om op terug te kunnen vallen als je vergat om zelf te sturen.

Nog altijd actuele wegwijzers voor ons handelen door alle eeuwen heen zijn de Griekse filosofen Socrates, Plato en Aristoteles. Al voor het begin van de jaartelling dachten zij systematisch na over hoe je een zinvol bestaan kunt leiden. Elk van hen heeft praktische inzichten en leefregels nagelaten die nog altijd antwoord geven op vragen als

-Hoe voorkom ik dat ik geloof wat ik denk? ofwel: ’van alle dingen begrijp ik dat ik ze niet begrijp’ (Socrates’ uitspraak voor zijn dood);

-Welke kernwaarden maken mij uiteindelijk gelukkig? Plato: de idee van ’het Ware, Schone en Goede’;

-Niet ‘Wie ben ik?’, maar ‘Wie wil ik zijn?’ leidt naar geluk; dan ben je namelijk gelukt (Aristoteles).

In de workshop leren wij onze handelingsperspectieven resp. onze manier van denken te herijken aan de hand van Aristoteles en Plato, zodat ons waarnemen en kiezen meer waarachtig en scheppend wordt. We oefenen met elkaar om die vragen te stellen, die zowel in onszelf als voor onze gesprekspartner een inspirerend perspectief openen, dat als duurzame leidraad kan dienen bij keuzes in werk en privé.

 

‘Contact maken’

Resultaat: In uiteenlopende sociale omgevingen weet je een al of niet verbale toon te treffen, die raakt. Elkaar ontmoeten wordt verrassend en levendig. En netwerken stimulerend voor zowel zakelijke als romantische situaties.

Zonder contact maken, slaagt geen enkel ondernemen. ’Zonder contact geen contract’, dat geldt in zaken, en in de liefde.

Kun je contact maken? Eigenlijk niet, want het is er al. Die vaststelling is gewoon natuurkunde. Uitgangspunt is de slogan: ’a stranger is a friend you don’t know’. Contact ontstaat als je je laat leiden door je spontane nieuwgierigheid. Het is iets dat jij alleen op jouw manier kunt. Dus iedereen kan het! Je hebt dat al bewezen in de zandbak. ‘Zullen we samen spelen?’ vroeg je zonder te denken en volkomen natuurlijk ging de hele middag op in wat je samen deed.

In contact zijn ook tegenvallers welkom. Dat is het risico dat je kunt incaseren omdat er so wie so al winst behaald is: trouw aan je zelf!

In deze workshop gaan we speels op kennismakingspad. We ontdekken wat ieder allemaal in huis heeft om op haar of zijn manier onnavolgbaar contact te leggen. We oefenen in voor jou actuele ’contact maak situaties’  en daarna, voor de liefhebbers, gaan we naar buiten, ‘into the wild.....’

 

’De kunst van het kiezen’

Resultaat:  Geen keuzestress meer omdat je de plek in jezelf gevonden hebt, die tegenstellingen verzoent; vertrouwen in de goede afloop staat vast.

Los van onze maatschappelijke functie zijn wij 24/7 in functie als keuzemaker. Hoe onbewuster we hiervan zijn, hoe meer we het gevoel hebben dat het leven ons overkomt en we er reactief maar wat, soms een zooitje, van maken. Dit hoeft niet zo te zijn. Met uiteenlopende oefeningen ontleend aan de ’Cursus in wonderen’ ontdekken we dat Ieder moment een keuzemoment is. En hoe de keuzemaker in ons het ’slagveld van tegenstrijdige (ego)doelen’ overziet en overstijgt. Op deze manier kunnen we vanuit visie en innerlijke kracht onze zaken duurzaam behartigen.

 

’Time management 3.0’

Resultaat:  Een betrouwbaar communicatie- en keuzekompas, wat innerlijk houvast geeft en naar buiten toe win-win voor je werkt.

Integer time management begint met het besef dat tijd(s beleving) een spiegel is van hoe je, deels onbewust, denkt en doet. Time management is dus eigenlijk vooral zelfmanagement in relatie. In iedere situatie ben jij als je dàt ziet, aan zet met behulp van de  7 + 1 stappen van Stephen Covey. Op basis van het Eisenhower kwadrant word je je snel bewust van je echte prioriteit, en met behulp van principes uit de ethiek kun je steeds weer sturen op creatieve oplossingen en win-win uitkomsten. We oefenen met kijken en besluiten vanuit je hart als de effectieve stuurhut waardoor contact- en succesvol koersen vanzelfsprekend wordt. Het is als ’sturen met losse handen’ zeggen deelnemers na afloop.

 

’Beeldenstorm’

Resultaat: een inspirerend pro-actief zelfbeeld

Iedereen heeft de ervaring dat het beeld dat je hebt van jezelf, je partner. collega, een volk of God, naderhand niet blijkt te kloppen. We beleven de werkelijkheid door onze interpretaties ervan. Hierin leven we onze aangeboren creativiteit veelkleurig uit en we geloven (prijzen of veroordelen) de fantasierijke constructen van onszelf of van elkaar. Maar wat als onze (zelf)beelden geen poorten blijken voor contact, maar eigenlijk oordeel en angst oproepen? Dan maken ze eenzaam en niemand voelt zich echt gezien. Om te voorkomen dat we onszelf blijvend opsluiten in onze eigen versie van de werkelijkheid, staan we stil waardoor wij onze interpretties laten bepalen, die ons leven en werk bepalen. Welke zelf gemaakte beelden kunnen verdwijnen en welke mogen verschijnen op het projectiescherm van ons bestaan? Alleen al de bereidheid om dit te doen, geeft (keuze)vrijheid terug en is het begin van avontuur.

 

 

’Your ’corona-shit cpuld be your gold’

Resultaat:  Creatief kunnen omgaan met tegenslag; de ’the blessing in disguise’, de zegen in vermomming kunnen zien en van de nood een deugd kunnen maken.

Als professional ben je zelf het instrument. Hoe kloppend is het beeld van jezelf, waarmee je met de ander op-, en ten strijde trekt? O.a tekenend schep je ruimte voor een vruchtbare innerlijke dialoog die leidt tot visie; je vindt in jezelf een houding die frustratie omzet in eigenwaarde en slagvaardig blijven. Onbewuste gehechtheid aan oordelen, schuldgevoel of een laag zelfbeeld kunnen dan plaatsmaken voor openheid en het vertrouwen om het onbekende aan te gaan. 

’Your ’corona-shit cpuld be your gold’

Resultaat:  Creatief kunnen omgaan met tegenslag; de ’the blessing in disguise’, de zegen in vermomming kunnen zien en van de nood een deugd kunnen maken.

Als professional ben je zelf het instrument. Hoe kloppend is het beeld van jezelf, waarmee je met de ander op-, en ten strijde trekt? O.a tekenend schep je ruimte voor een vruchtbare innerlijke dialoog die leidt tot visie; je vindt in jezelf een houding die frustratie omzet in eigenwaarde en slagvaardig blijven. Onbewuste gehechtheid aan oordelen, schuldgevoel of een laag zelfbeeld kunnen dan plaatsmaken voor openheid en het vertrouwen om het onbekende aan te gaan.