Thuis op je Werk
Thuis op je Werk

Ervaringen 

 

In een jaar met Gert is er veel veranderd en heb ik de thuishaven in mijzelf en ook in mijn loopbaan gevonden. Van werknemer naar zelfstandig ondernemer volg ik mijn hart en leer ik verder.

Sandra van Dongen, 39 jaar

                                                        *  *   *   *   *   *   *   *   *   * 

Gert heeft een prettige en toegankelijke persoonlijkheid; iemand bij wie je je thuis voelt. Hij bereidt zijn sessies goed voor en is er ook tussentijds voor je. Daardoor hoef je niet te wachten tot de volgende afspraak, maar kun je bij hem terecht op de momenten dat je vraagstuk zich op het scherpst van de snede voordoet. Het zijn de soms pijnlijke bewustwordingsmomenten waarbij je zijn steun en luisterend oor dan goed kunt gebruiken. Juist doordat hij er op deze momenten (ook) voor je is, had ik het idee dat hij mijn leerproces goed kon volgen en begreep. Als hij je uitspraken hoort doen die niet kloppen (beperkende overtuigingen) zal hij je daarmee confronteren.

Zoek je een integere, toegankelijke en open coach - die niet elk gesprek "afdraait" - en er 100% voor je is, je stimuleert en je motiveert, ga dan naar Gert. Hij zal er voor je zijn.

Silvia Janssen, 44 jaar, ambtenaar en moeder van 3 kinderen.

 

                                                        *  *   *   *   *   *   *   *   *   *

Al weer even geleden kwam ik bij Gert. Mijn eerste kennismaking met de wereld van coaches/loopbaanadviseurs. Ik wilde wat anders qua werk. Maar wist niet wat. Ik verwachtte dat een coach me wel even snel op weg zou helpen naar juiste invulling van mijn werk. In plaats daarvan heeft hij me zelf laten inzien dat mijn vraagstuk niet (alleen) werk betrof maar veel meer ging over invulling van mijn leven. Dat doet hij op een heel prettige manier. Met een spirituele inslag maar zonder te verzanden in zweverigheid. Heel knap!

Kasper van Dam, 41 jaar 

                                                        *  *   *   *   *   *   *   *   *   *

Ik kwam bij Gert omdat ik een switch wilde maken in mijn loopbaan, maar niet goed wist hoe ik dat aan moest pakken. Ik had allerlei zogenaamd onoverkomelijke bezwaren in mijn hoofd gezet, zoals ‘mijn vooropleiding sluit niet naadloos aan bij mijn nieuwe planning en en ‘ik heb niet het juiste netwerk’. Ik was wel heel gemotiveerd, maar bleef toch steken.

Gert heeft mij doen beseffen dat het werkelijk mogelijk is wat ik wil. Ik heb Gert op de eerste plaats als een geweldige inspirator ervaren. Daardoor stapte ik over drempels en bezwaren heen, en ging ik aan de slag. Ook was het prettig dat hij met methodieken werkte, ik ervaarde de resultaten als bevestiging van wat ik voelde.

Inmiddels ben ik druk bezig met nieuw netwerk opbouwen, nieuwe ervaringen opdoen en solliciteren. Ik ben nog niet precies op de definitieve plek waar ik wil zijn, maar ik ben vol vertrouwen onderweg. Ik weet wat ik wil en kan, en wat ik kan doen om verder te komen. Alleen dat al geeft mij rust en bevrediging in deze periode.

Els van den Broek, 43 jaar.